Інформатика

Календарне планування (5 клас - 1 год на тиждень)

Скорочення, що використовуються на сторінці: 
          КУ - конспект уроку, 
          ПР - презентація, 
          ТС - тестування
Підручник: Ривкінд, 2016 рік.


Тема уроку КУ ПРТС
1
Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.
Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Інформація, дані, повідомлення
2 Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.
3 Апаратна і програмна складові інформаційної системи
4 Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів
5 Складові комп’ютерів та їх призначення
6 Операційна система та її інтерфейс. Файли, папки та операції над ними.
7 Підсумкова робота № 1 по темі «Інформаційні процеси та системи»
8 Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.
9 Пошук інформації в Інтернеті. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право.
10 Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету.
11 Використання мережі Інтернет для навчання.
12 Підсумкова робота № 2 по темі «Мережеві технології та Інтернет»
13 Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об'єкти текстового документа. Програмне забезпечення для опрацювання текстів
14 Введення та редагування символів і абзаців
15 Форматування символів і абзаців
16 Додавання зображень із файлу та їх форматування
17 Додавання, редагування та форматування таблиць
18 Однорівневі списки
19 Сторінки документа та їх форматування. Підготовка документа до друку. Друк документа
20 Підсумкова робота № 3 по темі «Опрацювання текстових даних»
21 Виконавці алгоритмів та їхні системи команд
22 Програма. Середовище опису й виконання алгоритмів. Способи опису алгоритму
23 Типи алгоритмів
24 Лінійні алгоритми
25 Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч
26 Алгоритми з повтореннями
27 Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч
28 Цикли з лічильником
29 Цикли з умовою
30 Складання програм з повтореннями у середовищі Скретч
31 Алгоритми з розгалуженнями
32 Реалізація алгоритмів з розгалуженнями у середовищі Скретч
33 Підсумкова робота № 4 по темі «Алгоритми та програми»
34 Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.
35 Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр